מבוא

1. אתר האינטרנט "חדרים" משמש כקניון וירטואלי/חנות מקוונת (להלן: האתר) לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
2. רשאים להשתתף בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים ותעודת זהות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לתוקף הזמנתו של הרוכש הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הרוכש לבין האתר, לכל דבר ועניין.
5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
6. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
7. החברה רשאית שלא לאפשר לאדם, לתאגיד או כל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורף במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

המכירות

1. כמפעל יצרני חברת חדרים מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות ממשק ידידותי ונח למוצרים אותה היא מייצרת וכן למוצרים ממיטב היצרנים, היבואנים והמשווקים בישראל במחירים אטרקטיביים, תוך חיסכון בפערי תיווך.
2. עבור כל מוצר או שרות המוצע למכירה מוצגים פרטי המכירה הספציפיים עבורו, כוללים את שם המוצר/שרות, מפרט, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ומחירו.
3. במכירה רגילה מוצעים כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
4. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה כוללים מע"מ ע"פ חוק.
5. מכירה יומית המכונה באתר ("דיל עכשיו") הינה מכירה שבה מוצעת כמות קבועה מראש או עד גמר המלאי של מוצרים/שירותים. מכירה כזו תהייה מוגבלת בזמן שיצוין בעמוד המכירה ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם. "חדרים " תהייה רשאית, בכל עת, להקטין או להגדיל את הכמות המוצעת, כמו כן "חדרים" תהה רשאית להאריך או להפסיק לאלתר בכל עת וללא צורך בהודעה מראש את זמן המכירה.

 

אופן ההשתתפות במכירות

1. בעת הליך ההרשמה, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: סיסמא, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה למזמין לפיה העסקה אושרה (אישור הזמנה במייל).
4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור "החשבון" ואישור הזמנה ישלח למייל שרשום בפרטי המזמין.
5. חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של "חדרים" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. במידה ולא תינתן אישור לעסקה ע"י חברות האשראי, יראה האתר את העסקה כמבוטלת.
9. "חדרים" תציג באתר פרטים בדבר המוצר, מחירו, תעודת אחריות , זמן אספקה וכד'.
10. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות לצוות "חדרים" בטלפון 052-8287333 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע באתר.

 

אספקת המוצרים

1. "חדרים" לפי העניין תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, כפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי.
"חדרים" לא תהייה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
1.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
1.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
1.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
2. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
2. באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית, "חדרים" תהה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. לאזורים אלו יתכן עיכוב באספקה של 14 יום, דבר שלא יחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
3. דמי ההובלה וההרכבה המפורטים באתר אינם כוללים הובלות חריגות שמשמעותה לקומות גבוהות, ללא אפשרות לשימוש במעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או מנוף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה כזה תהה "חדרים" רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למה לכתוב בעמוד המכירה של המוצר.
במקרה והמוצר המוזמן ע"י הרוכש לא נדרש על ידו (מוצר בהזמנה אישית) בחלוף 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, תהה "חדרים" רשאית להשמיד את המוצר או להמשיך לאכסנו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בלבד. במידה ולא הושמד המוצר תהה "חדרים" רשאית לגבות דמי אכסון בגין כל יום בו אוכסן המוצר.
4. בעת אספקת המוצר, תהה "חדרים" רשאית לדרוש את נוכחות בעל הכרטיס אשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר וזאת כתנאי למסירת המוצר.

 

מחסור במלאי

1. במידה ולאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר/השירות איננו זמין, במצב כזה, רשאית "חדרים" ו/או הספק לבטל את המכירה ולהשיב לרוכש את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של הרוכש.
2. "חדרים" רשאית להציע לרוכש מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר הרכישה, בפנייה ישירה לרוכש באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הרוכש מעוניין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הרוכש, ככל ששולם, יוחזר לו.
3. בוטלה המכירה או סופק לרוכש מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא ל"חדרים" כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" בגין הרכישה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף.

 

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה.
2. לא יתאפשר איסוף עצמי של המוצר, אספקתו תתבצע אך ורק ע"י צוותי הובלה והרכבה ייעודיים לכך באספקה ישירות לבית הלקוח.

 

ביטול הצעות

1. ככלל הלקוח /הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית "חדרים" לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם.)
2. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 48 שעות , הביטול יעשה אך ורק לפני קבלת המוצר בהודעה שתשלח בשיחה ו/או הודעה ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני office@hadarim.co.il

ישירות אל האתר.
3. אם סופק המוצר לרוכש אין אפשרות של החזרת המוצר.
4. לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הרוכש בעקבות העסקה.
5. מוסכם בין הצדדים כי הרוכש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר ש "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" נתנו את הסכמתם מראש.

7. "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
7.1 נפלה טעות בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.7.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
7.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
8. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית "חדרים" לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב למייל או בטלפון.
10. האתר ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לרוכש ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

 

כללי

1. "חדרים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ותתכן סטייה בגווני הבד, עץ.
3. "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" ו/או מי מטעמה.
5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם האתר.
6. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
7. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר/או את הספקים.
8. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
9. מחירי המחירון הנ"ל אינם משקפים בהכרח את מחיר השוק. אנו ממליצים לעשות סקר שווקים טרם הגשת ההצעה דרך האתר.
10. התשלום בכרטיסי אשראי בלבד. ניתן לבצע הזמנות גם בטלפון בשעות הפעילות.
11. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. לצד מחיר המוצר מופיעים גם דמי משלוח.

 

אבטחת מידע ופרטיות

1. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .
2. "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד וזאת על מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה.
3. "איבגי מוריס עיצובים בע"מ" לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים באתר.
4. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי הרוכש, מהווה הסכמה שלו לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים מ "חדרים", לרבות כאלו שמטרתם לעודד רכישה או שרות, הנך רשאי בכל את להודיע ל"חדרים" על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור ע"י שליחת הודעה בדואר אלקטרוני.

 

שירות לקוחות

נציגי "חדרים" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו. לפרטים ובירורים, ניתן לפנות לשרות לקוחות: טלפון 052-8287333 כל יום פרט לימי שישי עד שעה 12:00. EMAIL: office@hadarim.co.il

נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL ומספר הזמנה אם בוצעה. על מנת לאפשר את איתור הרכישה.

052-8287333
  • אין מוצרים בעגלה.
דילוג לתוכן